Van de voorzitter

Alweer slecht nieuws

Beste mensen, zoals u weet zijn we in het kader van de Coronavirussen wederom ls vereniging in lockdown. Het begon net weer gezellig te worden, er waren nieuwe gezichten en de activiteiten kwamen op gang. We hadden een mooi plan gemaakt voor de beurs in Zutphen, en iedereen had er zin in. Helaas schoten de besmettingscijfers als een raket omhoog en gaf de regering rood, stop tonend, sein voor alle leuke activiteiten. Het heeft weinig zin bespiegelingen te gaan houden over het regeringsbeleid of het gebrek daaraan. Het is zo het is en dus zitten we weer thuis.

In plaats van de beurs in Zutphen zijn we gestart met verkoop van materiaal via internet. Dat loopt veel moeizamer dan op de beurs maar het levert toch geld op. Hard nodig want zonder beursactiviteiten stevenen we op een fors tekort af. Het bestuur is gisteren, 10 december, bij elkaar geweest om de boel op gang te houden. (Arend, bedankt voor de koffie!) We hebben een paar dingen besloten die voor u op kortetermijn van belang zijn.

Ten eerste gaat de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari niet door.

Ten tweede plannen we, hopende dat Corona dan weer even tam is, in april 2022 de Algemene Ledenvergadering. En ten derde zullen we, zodra dat veilig kan, een Open dag organiseren waarop we elkaar allemaal kunnen ontmoeten, met treinen kunnen rijden en een hapje en een drankje met elkaar kunnen genieten. Ik verheugde daar naar op!

Twee weken geleden verscheen de nieuwste versie van onze ledenlijst. Wat nog nooit gebeurd is gebeurde nu, er stonden fouten in! Twee oudgedienden waren door misverstanden verdwenen. Hiervoor onze oprechte excuses Hans en Nico! De beide nieuwe leden, vader en zoon Hans, stonden gelukkig wel vermeld. Beiden van harte welkom. Wij hopen dat u het bij ons, ver van het schone Limburg, naar uw zin zult hebben.

Vlak voor het ter perse gaan van dit Spoornieuws bereikten het heugelijke nieuws dat ons lid Ryan Bey zich verloofd heeft met Dimitri de Bruyn! Wij wensen het jonge paar van harte geluk en hopen dat jullie een voorspoedig leven tegemoet gaan!

Onze schriftelijke Kerstwensen zijn naar u onderweg, rest mij nog om u en de uwen een

Gelukkig Kerstfeest en een heel voorspoedig 2022 toe te wensen.

Ik hoop u allen onder betere omstandigheden terug te gaan zien!

Eef Janse

Van de voorzitter

You May Also Like