Van de voorzitter

De eerste herfstregen zwiert door de straten en ik mag wederom een voorwoord voor ons Spoornieuws digitaal in elkaar sleutelen. Inmiddels krabbelt het land en dus ook onze vereniging langzaam uit het Corona-dal omhoog en begint het dagelijks leven weer “normaal” te worden. Hoewel, normaal… Zou het oude normaal nog ooit terugkomen? De losse omgangsvormen, de omhelzingen bij het ontmoeten van vrienden en (vooral) vriendinnen, rustig vlak naast vreemden staan in winkels en het openbaar vervoer, zou dat terugkomen? Of voelt u net als ik een soort innerlijke terughoudendheid bij alles wat u doet? De tijd zal het leren.

In ons verenigingsgebouw handhaven we nog even de regel dat u alleen onbeperkt toegang hebt als u gevaccineerd bent, corona gehad hebt of recent getest bent. Als dit niet het geval is, is het dragen van een mondkapje verplicht. We hopen deze regel ergens in de nabije toekomst los te kunnen laten maar dat hangt af van de ontwikkelingen in het land.

Tijdens de corona periode was er 1 lid van onze vereniging bezig met een groot project, namelijk Herman Wesselink. We mochten hierover niet eerder schrijven, maar Herman heeft gereageerd op de oproep om hulp die onze Deventer voetbalvereniging Go Ahead Eagles deed. De club is in het trotse bezit van een miniatuur stadion (nou ja, miniatuur, een dikke meter!) dat geheel uit lucifers is opgetrokken. Dit model was dringend aan restauratie toe en Herman heeft deze taak in stilte op zich genomen! Er is door hem meer dan 80 uur aan gewerkt en daarnaast hebben Peter Gilling en Arend Schaaf zich bezig gehouden met het vernieuwen van de verlichting, met name de vier grote schijnwerperbakken op de hoeken van het miniatuur speelveld. Per lichtbak kwamen er 40 leds in de plaats van 40 lampjes en ook de bekabeling enz. werd vernieuwd. Herman heeft door zijn inspanning een geweldige reclame voor onze vereniging gemaakt en Go Ahead aan een pronkstuk geholpen (zie artikel in dit nummer).

Mede om deze reden maar vooral om de langdurige verdiensten van Herman Wesselink voor de MSCD, onder andere het gedurende een veelvoud van jaren deelnemen aan en ondersteunen van de redactie van het Spoornieuws en zijn inspanningen als lid van de voormalige commissie ter promotie van de vereniging en zijn steun en kennisoverdracht aan jongere leden op het gebied van huizenbouw uit karton heeft het bestuur besloten Herman te benoemen tot Erelid van onze vereniging. De bij deze benoeming behorende oorkonde heb ik op 6 oktober mogen uitreiken.

HERMAN, van harte gefeliciteerd!

De eerste modelspooractiviteiten buiten verenigingsgebouwen beginnen weer op gang te komen, zoals de jaarvergadering van de Nederlandse Modelspoor Federatie op 9 oktober in Houten, waar, plezierige bijkomstigheid, die dag ook weer een beurs gehouden wordt. Ik ga dus met Ernest ’s morgens vergaderen en ’s middags op onderdelen jacht. Ook de voorbereidingen voor de beurs in Zutphen zijn in volle gang. Dit zal naar verwachting de eerste beurs zijn waar we ons als vereniging weer maximaal gaan presenteren. Hou s.v.p. allemaal 17, 18,en 19 december vrij voor dit evenement.

In dit nummer wordt weer veel verteld over activiteiten binnen onze vereniging op diverse gelegenheden. De inhoud van dit nummer is zeer gevarieerd. Denk hierbij aan het bezoek dat enkele leden hebben gebracht aan een modelspoorevenement, nu het weer kan, het artikel over de restauratie door leden van het Stadion Go-Ahead, gemaakt van lucifers en een verhaal over de geschiedenis van de huidige H0-baan gelijkstroom.

En er is nog meer. M.i.v. dit nummer gaan we weer volop aan de slag om nog meer interessante verhalen in het Spoornieuws te publiceren. Denk hierbij aan de rubriek Leden en hun hobby waarvan in deze uitgave het eerste verhaal verschijnt. Ook verschijnt er m.i.v. dit nummer weer een agenda. Zo gaan we stukje bij beetje de inhoud weer wat meer schwung geven.

Tot de volgende keer.

Eef Janse

Van de voorzitter

You May Also Like