Van de voorzitter

Voor u ligt alweer het laatste Spoornieuws van het jaar 2020.nGeboren uit nood, als een soort bijverschijnsel van Corona, bleek het digitale spoornieuws dit jaar een heel handig hulpmiddel voor het bestuur te zijn om het contact met de (meeste) leden te onderhouden.

Onze penningmeester, Wim Veneboer, heeft in dit digitale blad zijn ziel en zaligheid en heeeeel veeeeel uren werk gestopt. Daarvoor wil ik hem vanaf deze plaats namens u allen van harte bedanken! 2020 begon met een geweldige nieuwjaarsreceptie gevolgd door veel plannen en het starten van een boel nieuwe projecten. We konden nog net een jaarvergadering houden en daarna ging het mis…

Corona was het nieuwe, alles stoppende begrip in Nederland. Niet alles dat made in China is bleek elektronisch te zijn en normaal gesproken stuur je iets op garantie terug, maar ook dat lukt niet. We gingen dus braaf dicht en bleven dat tot het sein op oranje gezet werd in juni. Per 1 juli startten we de verenigingsactiviteiten beperkt op en kon er, mits op afspraak en op een vaste werkplek, door maximaal 12 mensen tegelijk weer gebouwd worden.

Alle andere activiteiten, beurzen, open dagen, steun aan derden enzovoort, werden afgelast of het bestuur besloot niet deel te nemen. Helaas was de vreugde van korte duur want in oktober was het weer mis. Inmiddels is de MSCD weer open maar gezien de stijgende aantallen ziekenhuis en IC opnames en het R-getal boven de 1 verwacht ik eerlijk gezegd dat we de zaak weer moeten gaan sluiten.

2020 was dus een saai jaar, met zieke mensen en met weinig activiteiten. Temidden van alle negatieve berichten bereikte ons het trieste nieuws dat ons erelid Klaas Hamstra was overleden. Corona maakte dat wij een kleine delegatie naar zijn afscheidsplechtigheid konden sturen.

Al met al was er voor mij als voorzitter maar 1 goed ding in deze periode en dat is de trouw van onze leden aan de vereniging. Niemand heeft zijn lidmaatschap opgezegd, integendeel! Een aantal leden doneerde zelfs extra om te zorgen dat de kas voldoende gevuld blijft. Onherroepelijk zullen we dit boekjaar eindigen met een negatief saldo. We missen immers inkomsten van consumpties, verkoop en beursactiviteiten.

Maar we redden het dit jaar beslist wel! Hoe wij in 2021 de Algemene Ledenvergadering gaan houden kunnen wij nog niet zeggen maar het bestuur is van plan dit uit te stellen tot het einde van de lente, en u wel veel eerder de bijbehorende stukken toe te sturen zodat u weet hoe we ervoor staan. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar en ook de bestuursleden die van plan waren dit jaar hun activiteiten te beëindigen hebben besloten dat dat, gezien Corona, niet verstandig is. We zullen u dus op de ALV 2021 voorstellen ons nog een jaartje in dezelfde samenstelling door te laten gaan.

Afrondend dank ik iedereen voor zijn steun in 2020. Ik hoop oprecht dat we 2021 kunnen beginnen met vaccinatie van ons allen zodat we daarna weer met volle kracht vooruit kunnen.

Ik wens u en degenen die u dierbaar zijn een vrolijk Kerstfeest en een heel voorspoedig 2021.

Eef Janse

Van de voorzitter

You May Also Like