Van de voorzitter

Beste mensen,

Allereerst wil ik iedereen die dit leest een heel gelukkig jaar 2021 toewensen. Het begin van dit jaar is voor onze samenleving en dus voor ons allemaal niet zo eenvoudig als we graag zouden willen. Corona heeft ons danig uit ons normale doen gebracht en een aantal mensen laat duidelijk merken het niet eens te zijn met de aan hen gestelde eisen om deze ernstige ziekte onder controle te krijgen. Ik wens iedereen gezondheid, uithoudingsvermogen en een grote dosis gezond verstand toe in deze moeizame start van het nieuwe jaar!

Ook de vereniging ligt plat en daarom hielden we uiteraard geen nieuwjaarsreceptie. We zien elkaar dus niet fysiek en hebben alleen via elektronische media contact met elkaar. Ik vind het fijn om te merken dat we daar onze weg in vinden en toch onderling nieuwtjes uit blijven wisselen! Via deze weg heb ik ook vernomen dat het niet zo goed gaat met de gezondheid van Wessel van de Belt. Namens ons allen wens ik je sterkte en beterschap, Wessel!

Erg fijn is het te zien dat, ondanks het gebrek aan activiteiten en verenigingsavonden, niemand van de leden het lidmaatschap opgezegd heeft. Dat is fijn omdat het de saamhorigheid tekent en fijn omdat de vereniging in deze tijd uw contributie hard nodig heeft om het voortbestaan te verzekeren. We missen immers inkomsten uit de koffie enz, uit beurzen en andere activiteiten en dat kunt u zeker terug zien in de jaarstukken. Maar we trekken het wel!

Wim heeft de financiële jaarstukken van de vereniging klaar en als u dit leest is de kascontrolecommissie bezig om een en ander te bestuderen. U begrijpt dat we 2020 afsluiten met verlies. Ook het jaarverslag is in de maak en normaal gesproken zouden we in maart de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houden om aan de leden rekening en verantwoording af te leggen. Deze vergadering gaan we echter op een later tijdstip houden, mogelijk als iedereen gevaccineerd is maar in ieder geval pas als dit veilig mogelijk is. Het bestuur is wel van plan om u binnenkort alle jaarstukken toe te zenden zodat u daar via mail alvast vragen over kunt stellen. Voor het boekjaar 2021 halen we de broekriem waar mogelijk aan maar noodzakelijke investeringen om de verdere bouw van onze banen mogelijk te maken blijven we wel doen. En we hebben nog heel veel modelbouwmateriaal gewoon op voorraad! Strooisel, draad, poppetjes, verlichting, hekjes, een aantal servo’s enz. kunt u gewoon vragen als u thuis bezig bent met bouwen. Als het kan wordt u geholpen nu de winkels noodgedwongen even dicht zijn.

Dit elektronische Spoornieuws bleek de afgelopen maanden van grote waarde te zijn om u, veel vaker dan met de papieren uitgave mogelijk was, op de hoogte te houden van het wel en wee van de MSCD. We hebben besloten hiermee door te gaan, ook na de corona. Ik wil hier onze penningmeester Wim Veneboer heel hartelijk danken voor de tijd en moeite die hij in het samenstellen van dit communicatiemiddel stopt. Daarnaast draait onze website op de achtergrond gewoon door en daarvoor dank ik Frits Ruwhof! Beide heren maken het verschil tussen stilte en op de hoogte blijven!

Geen beurzen, thuis bouwen, geen gezellig overleg, dit voorjaar zal anders zijn dan we gewend waren. Maar het wordt beter! Tot binnenkort in de Nijmegensestraat!

Eef Janse

Van de voorzitter

You May Also Like