Nieuw bestuur

Op 15 maart heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Op die vergadering is er een geheel nieuw dagelijks bestuur gestart. De overgang was al in 2022 voorbereid en nu is het dan zover. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit Ryan Beij (voorzitter), Theo Beumer (secretaris) en Patrick Cornelissen (penningmeester). Het roulatieschema dat door COVID-19 is verstoord, kan daarmee gelukkig weer worden opgepakt. De vereniging bedankt nogmaals de aftredende bestuursleden voor hun jarenlange inzet en het doorzettingsvermogen in de moeilijke verenigingsjaren die achter de rug zijn.

Nieuw bestuur

You May Also Like