Herman Wesselink Erelid

Vanwege de langdurige verdiensten van Herman Wesselink voor de MSCD, onder andere het gedurende een veelvoud van jaren deelnemen aan en ondersteunen van de redactie van het Spoornieuws en zijn inspanningen als lid van de voormalige commissie ter promotie van de vereniging en zijn steun en kennisoverdracht aan jongere leden op het gebied van huizenbouw uit karton heeft het bestuur besloten Herman te benoemen tot Erelid van onze vereniging. De bij deze benoeming behorende oorkonde is op 6 oktober mogen uitgereikt.

Herman, van harte gefeliciteerd!

Herman Wesselink Erelid

You May Also Like