Input voor 100ste Spoornieuws

Het volgende nummer van Spoornieuws zal een jubileumnummer worden. Een mooie gelegenheid om zelf een bijdrage te leveren. Het nummer zou een prachtige verzameling kunnen worden van verhalen die onze leden de afgelopen jaren in- of met de club hebben beleefd.

U kunt uw kopij op de volgende manieren aanleveren bij de redactie: via mscd_spoornieuws@live.nl, via de post of persoonlijk afgeven aan één van de redactieleden (geschreven of getypte tekst) op USB-stick.

Input voor 100ste Spoornieuws

You May Also Like