Voorbereidingen voor opening clubgebouw

Het bestuur van de MSCD is druk doende maatregelen en voorwaarden te bedenken en uit te voeren om voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken het clubgebouw weer te gebruiken. Uiteraard wordt daar goed over nagedacht, om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Daarbij zijn de richtlijnen van de Overheid maatgevend. Ook andereren zijn hier druk mee bezig. De foto toont het Miniatur Wunderland in Hamburg, waar ook uitgebreide maatregelen zijn getroffen.

Voorbereidingen voor opening clubgebouw

You May Also Like