En weer slaat het virus toe…

Hoewel niet geheel onverwacht kwam de 2e golf Corona toch nog sneller dan onze regering gedacht had. Het gevolg was dat wij overhaast moesten besluiten onze vereniging opnieuw te sluiten. We begonnen net met z’n allen weer lekker op gang te komen…

Enfin, het is niet anders en we maken er weer gewoon het beste van. De nazomer werd ook al meer herfstig dan de afgelopen jaren, met als gevolg dat we met ons allen nu alweer meer aan de modelbouw doen dan we in september gewend waren.

Voor zover wij weten zijn alle beurzen en verdere bijeenkomsten tot januari afgelast, ook de Spielwaren Messe in Neurenberg in januari wordt verschoven, voorlopig naar de zomer van 2021. Dat wil dus zeggen dat wereldwijd de fabrikanten van hobbyartikelen en speelgoed het probleem hebben hoe zij hun nieuwe producten aan de detailhandelaren gaan presenteren en verkopen. Het systeem is immers al jaren lang kiezen in Neurenberg, bestellen voor 1 april, productie wereldwijd tot november en dan voor de Kerst uitleveren…

Dat wordt dus een heleboel digitaal en een grote uitdaging voor alle betrokkenen! Het bestuur van onze vereniging houdt zich op dit moment bezig met ons ventilatie probleem. Immers, naarmate het kouder en vochtiger wordt kunnen wij de deur steeds minder open laten staan en moeten we, om gezond te kunnen functioneren, maatregelen gaan nemen. U hoort op korte termijn meer hierover, mogelijk
zelfs elders in dit nummer.

Om het gebrek aan spoorse activiteiten iets aan te vullen grijpen wij terug naar een mogelijkheid om onze leden meer thuis te laten doen en dagen u allen binnenkort uit in de vorm van een modelbouw wedstrijdje. Daarnaast onderzoeken we op verzoek van de NS of het mogelijk zou zijn om in december een modelspoorbaan tentoon te stellen in de gerestaureerde wachtkamer op het 2e perron van station Deventer. Dit lijkt een hele leuke promotiekans, maar zal ook inzet vragen. U hoort van ons!

De Nederlandse Modelspoor Federatie NMF had voor 10 oktober een extra ledenvergadering bijeengeropen om de mislukte ALV van dit voorjaar af te maken. Helaas is besloten, gezien de Corona ontwikkelingen, deze vergadering niet door te laten gaan. Wordt vervolgd.

Voor de komende onzekere periode wens ik u allen goede gezondheid toe.
Wees alstublieft voorzichtig!
Wij zien elkaar zo snel mogelijk weer in onze verenigingsruimte!

Eef Janse

En weer slaat het virus toe…

You May Also Like