Hoe helpen we de vereniging door deze barre tijden?

Als voorzitter denk ik natuurlijk na over de problemen die de vereniging ondervindt door de “corona crisis”. Het zou niet best zijn als dat niet zo was… We ondervinden als MSCD eigenlijk vier grote problemen door de pandemie en de daaruit van regeringswege voortvloeiende maatregelen.

Ten eerste het contact tussen de leden

We missen denk ik allemaal de contacten met andere mensen waarvan een vast moment de verenigingsavond of –avonden zijn. Enerzijds het met elkaar bouwen of prutsen aan een stukje modelbouw maar anderzijds vooral het contactmoment, even bijkletsen en horen hoe het met de vrienden en bekenden gaat. Als bestuur kunnen we daar heel weinig aan veranderen. Alleen het veelvuldig uitgeven van het Spoornieuws en het aanmoedigen van contacten in veel kleinere groepjes dan we gewend zijn blijft mogelijk. Dat een deel van onze N-groep dus af en toe, binnen de regels, contact heeft vind ik daarom heel goed. Die mogelijkheid is er denk ik voor meer mensen. Overdag ben ik zelf bijvoorbeeld af en toe met Peter met lok onderhoud bezig en dat is goed voor ons allebei. Denkt u zelf maar eens of er voor u mogelijkheden zijn en overleg met mij.

Ten tweede het gebrek aan voortgang van onze modelbouwprojecten

Bijna alle bouwactiviteiten liggen stil omdat we gesloten zijn. Wat kunnen we hieraan doen? Zoveel mogelijk thuis doorbouwen aan huisjes, bomen enz. en verfraaien van rollend materiaal door inbouw van verlichting en interieurs, plaatsen van poppetjes en dergelijke. Daarmee bereiken we dat we na de heropening van de club ineens veel leuke dingen bij kunnen plaatsen. Een soort inhaalslag dus. Ik roep iedereen op om dit te proberen.
Als u hulp nodig hebt voor materiaal of advies bel of mail dan gezellig met een MSCD vriendje of neem contact op met het bestuur.

Ten derde het gebrek aan onderlinge informatie

Niet veel leden laten weten hoe het met ze gaat en waar ze op modelspoorgebied mee bezig zijn. Toch zou het leuk zijn als u allemaal zo af en toe iets over uw wel en wee zou laten weten. Spoornieuws heeft plaats zat voor u en interessante modelbouw dingen zetten we ook op de site! Via het bestuur kunt u natuurlijk altijd hulp krijgen als u dat prettig vindt!

Ten vierde teruglopende inkomsten

De MSCD heeft op dit moment minder inkomsten dan we eigenlijk zouden willen. Ondanks het feit dat geen enkel lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd (waar ik heel blij om ben) missen we natuurlijk baropbrengsten en inkomsten uit activiteiten, beurzen enz. Daarom heb ik, en misschien kunt u iets dergelijks ook, reparatiewerk van derden aangenomen. Via de website komt af en toe een verzoek om hulp omdat een lok een beurt nodig heeft of omgebouwd moet worden naar digitaal. Onze tarieven zijn vriendelijk maar toch helpt het om de penningmeester op te vrolijken. Ook verkoop van materiaal dat we over hebben of dat door Theo opgeknapt is kan helpen om de gaten te vullen. Als u op dit gebied een ideetje hebt houden wij ons aanbevolen! Ook Peter is actief op dit gebied maar misschien kan er meer? Er zitten in de regio mensen te modelbouwen die heel erg graag advies of wat hulp willen hebben. Misschien kent u iemand en kunt u op deze manier de club helpen?

Uiteraard hoop ik dat voor 1 maart a.s. de Lockdown opgeheven wordt zodat we kunnen gaan nadenken over herstarten. Tot die tijd wens ik iedereen het allerbeste! Zorg voor elkaar, wissel ideeën uit en blijf vooral bouwen!

Eef Janse

Hoe helpen we de vereniging door deze barre tijden?

You May Also Like