Berichten over de leden en hun hobby

Op maandag 28 augustus jl. ben ik naar Apeldoorn afgereisd om een bezoek te brengen aan een van onze clubleden, inmiddels is al weer een 2 jaar lid van onze vereniging

Na de ontvangst heeft hij mij zijn modelspoorbaan laten zien. Hij heeft een modelspoorbaan op de zolder van zijn huis met een Duitstalig motief. Naast de baan zelf is er heel veel aan scenery te zien. Denk hierbij o.a. aan een manege.

Naast de treinen is er op het gebied van elektriciteit ook behoorlijk wat energie gestoken in de verlichting van de huizen, straatlantaarns e.d.

Ernest van Voorst tot Voorst

Berichten over de leden en hun hobby

You May Also Like