Beste vrienden, het is zover!!

We zijn de voorbereidingen aan het treffen om de vereniging te heropenen! Zolang het Corona virus rondwaart en we niet ingeënt kunnen worden zal het helaas niet mogelijk zijn om weer als vanouds lekker met elkaar bezig te zijn en door elkaar te lopen. Maar met een aantal beperkingen en de medewerking van iedereen om de regels goed toe te passen kunnen we wel weer bij elkaar gaan komen. Het bestuur is erg blij dat we u weer een mogelijkheid kunnen bieden om uw hobby in onze ruimte uit te oefenen. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als u gezond bent dus in ieder geval niet hoest, niest of koorts hebt.

Omdat we niet met z’n allen in het gebouw kunnen zonder de 1,5 meter regel te overschrijden hebben we besloten dat de vereniging per week op 4 momenten open gaat namelijk dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en zaterdagmorgen. Op de avonden gaan vaste openingstijden gelden van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dit doen we omdat na het vertrek van de leden de zaal en het toilet en de bar opgeruimd en grondig gereinigd moeten worden om veilig de volgende bijeenkomst te kunnen houden.

Een volledige beschrijving staat in het volledige exemplaar va Spoornieuws (download), maar kort samengevat zijn dit:

 • Openingstijden dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00 tot 22.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur.
 • Voor een bijeenkomst digitaal aanmelden met het inschrijfformulier, wijzigen per maand.
 • Voor hulp contact opnemen met het bestuur.
 • Bij verhindering een berichtje maakt een ander lid blij!
 • Onderling ruilen? Beiden contact met het bestuur opnemen!
 • Het bestuur beslist op welke bijeenkomst of bijeenkomsten u een plaats hebt.
 • Als u hoest, niest of koorts hebt blijf dan thuis!
 • Jassen in de auto of op uw werkplek.
 • Bij binnenkomst handen ontsmetten!
 • Looproute volgen en zoveel mogelijk op uw plek blijven. Een plattegrond met de looproute vindt u hier.
 • Consumpties meenemen naar uw werkplek, niet bij de bar blijven hangen!
 • Barrekening 1 maal per maand per bank betalen.
 • Toilet gebruikt? Pot doorborstelen en bril reinigen met reinigingsmiddel. Handen wassen!
 • Roken is in het hele gebouw verboden.
 • Naar huis? Werkplek enz. schoonmaken en materiaal en modellen mee nemen! Hou afstand!
 • Voorlopig zijn er geen tijdschriften enz. ter inzage, de leestafel en het tijdschriftenrek zijn leeg
 • Let op het Spoornieuws Digitaal

Ik besef heel goed dat we een aantal lastige maatregelen moeten nemen om weer te kunnen starten. Zeker de eerste keren zal niet alles vlekkeloos verlopen. Maar met goede wil en een goed humeur komen we een heel eind. Het bestuur zal er alles aan doen om u aangename avonden te bezorgen. Het zou echter prettig zijn als we aan het eind van de bijeenkomsten wat hulp konden krijgen van 1 of meer vrijwilligers voor opruimen en reinigen. Als u ons hierbij wilt helpen laat dat dan even weten!

Als u suggesties of aanbevelingen hebt laat mij dat dan even weten. Hoewel de corona maatregelen extra kosten met zich meebrengen en we de afgelopen maanden inkomsten gemist hebben (baromzet maar ook beurzen enz.)
zult u daar als lid voorlopig niets van merken. De extra kosten worden gedragen uit de middelen van de vereniging. Onze dank gaat echter wel uit naar degenen die toegezegd hebben een extra bijdrage te doneren! Het bestuur hoopt u binnenkort in gezondheid te mogen ontmoeten!

Eef Janse

Beste vrienden, het is zover!!

You May Also Like