In Memoriam KLAAS HAMSTRA

4 februari 1929 – 12 augustus 2020

Op 12 augustus is ons erelid Klaas Hamstra in de leeftijd van 91 jaar overleden.

Klaas stond aan de wieg van onze vereniging die hij samen met 4 anderen in 1984 oprichtte. Het idee was om in groepsverband iets te gaan doen op het gebied van modelspoorbouw. Men zocht een ruimte in Deventer en begon met een paar mensen enthousiast met het plannen en bouwen van een spoorbaantje. Na veel omzwervingen slaagde de club er in 1994 in een eigen ruimte voor langere tijd te huren in de Nijmegensestraat, daar waar we nu nog steeds zitten.

Klaas was vanaf het begin een drijvende kracht als organisator van de vereniging. Hij pakte bestuurstaken enthousiast op en motiveerde mensen om de vereniging tot bloei te brengen. Als begaafd modelbouwer en leraar kon hij zich in de vereniging van zijn beste kant tonen en dat
deed hij ook. Heel veel leden hebben van hem de beginselen van de bouw van een baan, het bouwen van een besturingssysteem en het bouwen van gebouwen in karton, vaak als miniatuur van een bestaand gebouw, geleerd.

Door de jaren heen bleef Klaas een sterke, drijvende persoonlijkheid binnen onze vereniging. Als er op bestuurlijk vlak problemen ontstonden sprong hij opnieuw in als bestuurder en bracht de club in rustiger vaarwater.

Zijn grootste modelbouwproject is de huidige baan van ongeveer 64 vierkante meter die midden in onze clubruimte door hem samen met een groep leden is opgebouwd. Op deze baan vindt u veel door Klaas gebouwde huizen uit de omgeving van Deventer. Aan dit pronkstuk op modelbouwgebied wordt door ons nog steeds gewerkt want, zoals Klaas placht te zeggen: “een baan is nooit af”.

Mede door zijn enthousiasme en inzet groeide onze verenging uit tot een van de meest actieve verenigingen in het land en binnen de modelspoorwereld staan wij thans nationaal en internationaal bekend om de kwaliteit van onze banen. Dat wij dit niveau bereikt hebben is voor een belangrijk deel aan Klaas te danken, hij heeft hiervoor mede de basis gelegd.

De laatste jaren kreeg Klaas helaas wat moeite met teveel indrukken en geluid om hem heen waardoor hij verenigingsavonden korter dan gewenst kon bezoeken. Als echte familieman maakte hij zich ook zorgen over de gezondheid van zijn echtgenote als hij op de vereniging was. Met spijt in zijn hart nam hij daarom twee jaar geleden afscheid van zijn modelspoorclub. Het was voor ons wennen
dat hij er niet meer bij was. Op 18 augustus namen wij definitief afscheid van Klaas. Hij laat een belangrijk erfstuk voor Deventer na in de vorm van een bloeiende modelspoorvereniging.

Wij wensen zijn echtgenote Grieta, zijn kinderen en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In Memoriam KLAAS HAMSTRA

You May Also Like