Sneltram Utrecht

In de Railmagazine van juli/augustus las ik een artikel over de sneltram van Utrecht. Aanleiding voor het artikel zijn de Zwitserse hoge vloer trams van de firma SIG die dit jaar na 37 jaar trouwe dienst buiten dienst zijn gesteld.

Sinds 1983 rijden er weer trams door de Utrechts dreven nadat het tramnet in 1949 was opgeheven. Bezuiden Utrecht was er een verbinding te realiseren met Nieuwegein en IJsselstein. In eerste instantie ging men uit van een treinverbinding, die uiteindelijk een tramverbinding SUNIJ (Sneltram Utrecht Nieuwegein IJsselstein) werd.

Naast de Zwitserse trams hebben er van 2009 tot 2014 ook Weense trams op de trajecten gereden. Vooruitlopend op de buitendienststelling van de Zwitserse trams zijn er bij de Spaanse firma CAF lage vloer trams besteld. In eerste instantie voor de nieuw aangelegde lijn naar de Uithof (geopend in 2019) en recent ter vervanging van de Zwitserse trams op de lijn naar Nieuwegein/IJsselstein.

Aangezien de Spaanse trams allemaal lage vloer trams zijn moet er na de buitendienststelling van de oude trams nog wel wat aangepast worden aan voornoemde lijn (denk aan perrons e.d.). Het is de bedoeling dat de werkzaamheden binnenkort worden afgerond.
Bron: Railmagazine juli/augustus 2020

Ernest van Voorst tot Voorst

Sneltram Utrecht

You May Also Like